Implementeringen av RED III-direktivet

2024.02.26

Regeringen analyserar för närvarande implementering av det reviderade förnybarhetsdirektivet, RED III, och enligt uppgift blir det en remiss under våren. Det reviderade  innehåller bestämmelser för att gynna utbyggnad av fossilfria energikällor, och kan innebära förändringar i de avvägningar som ska göras i förhållande till andra mer lokala miljöintressen. Inte minst innehåller direktivet processuella bestämmelser som på något sätt behöver implementeras i svensk rätt. Implementeringen bedöms kräva lagändringar. Första deldatum för implementering av det reviderade förnybarhetsdirektivet är 24 februari 2024, från vilket datum en presumtion för att förnybar energi utgör ett allt överskuggande allmänintresse ska tillämpas vid tillståndsprövningen. Enligt uppgift bedömer dock regeringen att en sådan presumtion för närvarande ändå får anses gälla i svensk rätt till följd av förlängningen till den 30 juni 2025 av den direkt tillämpliga tillfälliga   som antogs av EU i anledning av Rysslands krig mot Ukraina och energikrisen.

Kontakt

Adress

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

Kontouppgifter

Org.nr: 556938-4034
Bankgiro: 314-4474
IBAN nummer:
SE5650000000052221126742

Copyright 2024