Miljöprövningsutredningens betänkande ute på remiss

2022.07.06

Miljöprövningsutredningen lämnade nyligen sitt slutbetänkande ”Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen, SOU 2022:33”. Betänkandet innehåller ett antal förslag till ändringar av miljöprövningsprocessen m m och är för närvarande ute på remiss till den 31 oktober 2022. Agnes Larfeldt är författare i Advokatsamfundets arbetsgrupp för behandling av remissen.

Kontakt

Adress

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

Kontouppgifter

Org.nr: 556938-4034
Bankgiro: 314-4474
IBAN nummer:
SE5650000000052221126742

Copyright 2024