Regeringen förlänger NAP-pausen

2024.05.08

Regeringen har nu föreslagit ytterligare en förlängning av pausen i pågående omprövningar av verksamheter för produktion av vattenkraftsel för moderna miljötillstånd.

Ändringen innebär att de prövningsgrupper som ska ge in en ansökan senast den 1 juni 2024, i stället ska ge in en ansökan senast den 1 juli 2025, och att tidpunkten för övriga prövningsgrupper flyttas fram ett år. Detta uppges vara den sista och slutgiltiga förlängningen av pausen och därefter ska omprövningarna återupptas. Inom Regeringskansliet pågår beredning av förslag till åtgärder som ska bidra till att säkerställa att omprövningarnas påverkan på vattenkraften blir acceptabel ur ett elsystemperspektiv, som ska förbättra samverkan och omprövningsprocesserna och åstadkomma ett mer förutsägbart och rättssäkert system. Pausen syftar till att dessa ändringar ska hinna utredas och beslutas.

Behovet av förändringar av systemet med omprövningarna uppges bygga bland annat på de kartläggningar och analyser som berörda myndigheter har genomfört under pausen på uppdrag av regeringen samt dialog med vattenkraftbranschen.

Kontakt

Adress

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

Kontouppgifter

Org.nr: 556938-4034
Bankgiro: 314-4474
IBAN nummer:
SE5650000000052221126742

Copyright 2024