Remiss av Dricksvattenutredningen

2022.02.17

Just nu pågår remissförfarande över SOU 2021:81 En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet, i vilket byrån deltar. Utredningen föreslår bland annat vissa ändringar i miljöbalkens 5 och 9 kap för att genomföra 2020 års dricksvattendirektiv, innebärande att det bland annat införs en definition av begreppet dricksvatten samt möjlighet att införa åtgärder för att skydda dricksvatten i åtgärdsprogrammen enligt ramvattendirektivet.

Kontakt

Adress

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

Kontouppgifter

Org.nr: 556938-4034
Bankgiro: 314-4474
IBAN nummer:
SE5650000000052221126742

Copyright 2024