Senaste nytt om NAP och MKN

2022.09.16

HaV har nyligen fått ett regeringsuppdrag att se över normsättningen av ytvattenförekomster. Uppdraget har en tydlig koppling till den nationella planen för vattenkraft (NAP) genom att normerna är avgörande för de krav som omprövningarna enligt NAP ska resultera i. I uppdraget betonas bl.a. vikten av att normerna inte är strängare än nödvändigt, behovet av att värna om en effektiv tillgång till vattenkraftsel och att de möjligheter till undantag och mindre stränga krav som ramdirektivet för vatten ger ska nyttas fullt ut. Uppdraget ska redovisas i december 2023.

Kontakt

Adress

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

Kontouppgifter

Org.nr: 556938-4034
Bankgiro: 314-4474
IBAN nummer:
SE5650000000052221126742

Copyright 2024