Utredare ska se över PBL

2021.11.01

En särskild utredare ska se över PBL och utreda hur miljökvalitetsnormerna för vatten ska få genomslag vid planläggning och att underlätta kommunernas arbete.

Kontakt

Adress

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

Kontouppgifter

Org.nr: 556938-4034
Bankgiro: 314-4474
IBAN nummer:
SE5650000000052221126742

Copyright 2024