Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav på remiss

2022.08.30

Havs- och vattenmyndigheten efterfrågar synpunkter på ny vägledning för tillämpning av undantagen från uppnående av miljökvalitetsnormerna, som ska lämnas in senast 30 september 2022. Som bilaga finns även ett dokument från Riksantikvarieämbetet rörande kriterier för bedömning av kulturmiljö vid förklarande av KMV och fastställande av mindre stränga krav.

Kontakt

Adress

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

Kontouppgifter

Org.nr: 556938-4034
Bankgiro: 314-4474
IBAN nummer:
SE5650000000052221126742

Copyright 2024