Vårt hållbarhetstänk

På Agnes advokater strävar vi efter att minimera verksamhetens klimat- och miljöpåverkan och att bedriva vår dagliga verksamhet så klimatsmart och fossilfritt som möjligt. Vi har en miljöpolicy som vi tillämpar och följer upp årligen och försöker hitta sätt att bidra utifrån vårt perspektiv och kunskap. Vi behöver resa ibland och gör det då helst med tåg, men ibland behöver man flyga. Utsläpp av växthusgaser som vi inte kan undvika klimatkompenserar vi, just nu genom Vi-skogen.

Vi kan alla göra skillnad om vi hjälps åt.

Kontakt

Adress

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

Kontouppgifter

Org.nr: 556938-4034
Bankgiro: 314-4474
IBAN nummer:
SE5650000000052221126742

Copyright 2024