Affärsjuridisk rådgivning av hög kvalitet

Vi erbjuder specialiserad miljörättslig rådgivning med hög och jämn kvalitet i utformning, leverans och innehåll. Våra klienter utgörs främst av myndigheter, företag och organisationer men ibland även privatpersoner. Vi anpassar oss alltid till våra klienters behov och förutsättningar.

Våra uppdrag inkluderar bland annat tillståndsprövning och omprövning av vattenverksamheter, som exempelvis vattenkraftverk, restaurering av vattenområden, infrastrukturåtgärder till sjöss och byggande och muddring i vattenområden samt anläggande av kommunala vattentäkter. Vi arbetar även med tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter, som industriella anläggningar, olika typer av täkter, vindkraftverk m m. En stor del av vår verksamhet inbegriper även expertutredningar och stöd till myndigheter i samband med framtagande av regler och vägledning inom miljörättsområdet.

Verksamheten omfattar rådgivning inom olika branscher och verksamheter såsom infrastruktur, energiproduktion, avfallshantering och VA-verksamhet samt inom fastighetsområdet i samband med köp och försäljning. Vi anlitas även av andra advokatbyråer och tekniska konsulter vid behov av miljörättslig specialistkompetens.

Vår expertis

Vattenverksamhet

Miljörätt

Förorenade områden

Kommersiell miljörätt

VA-juridik

Art- och områdesskydd

Ersättning och skadestånd

Vattenverksamhet

Vi har en närmast unik ställning inom det vattenrättsliga området med omfattande erfarenhet av rådgivning enligt äldre och modern vattenrätt.

Våra uppdrag inkluderar bland annat tillståndsprövning av vattenverksamheter, såsom vattenkraftverk, byggande och muddring i vattenområden, vattenbortledning samt markavvattning.

Kontakt

Adress

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

Kontouppgifter

Org.nr: 556938-4034
Bankgiro: 314-4474
IBAN nummer:
SE5650000000052221126742

Copyright 2024