Miljörätt

Vår rådgivning innefattar de flesta aspekter av miljörätten, såsom prövning av olika typer av miljöfarliga verksamheter samt löpande rådgivning till industriella aktörer samt myndigheter. Vi arbetar bland annat med industriella verksamheter, täktverksamheter, avfallsanläggningar och energianläggningar.

Art- och områdesskydd är viktiga delar av en modern miljörätt, som aktualiseras i många olika sammanhang. Så även miljörättens koppling till andra rättsområden, främst plan- och bygglagstiftning och fastighetsrätten men också skogsvårdslagstiftning och strålskyddslagstiftningen m m. Och utöver juridiken krävs också kunskap och intresse för miljötekniska frågor för att ge rådgivning av hög kvalitet. I våra ärenden samarbetar vi ofta med miljötekniska konsultbyråer.

Vi utför också större juridiska expertutredningar, bland dessa kan nämnas avfalls- och va-relaterade frågor inför utbyggnad av ny stadsdel i Stockholms stad, frågor om buller och andra typer av störningar i samband med infrastruktur utbyggnad samt ansvarsutredning rörande radioaktivt avfall.

Vår expertis

Vattenverksamhet

Miljörätt

Förorenade områden

Kommersiell miljörätt

VA-juridik

Art- och områdesskydd

Ersättning och skadestånd

Vattenverksamhet

Vi har en närmast unik ställning inom det vattenrättsliga området med omfattande erfarenhet av rådgivning enligt äldre och modern vattenrätt.

Kontakt

Adress

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

Kontouppgifter

Org.nr: 556938-4034
Bankgiro: 314-4474
IBAN nummer:
SE5650000000052221126742

Copyright 2024