VA-juridik

Vi har många uppdrag för kommuner som behöver skydda eller utveckla sin vattenförsörjning på olika sätt, genom inrättande av vattenskyddsområden, skydda infrastruktur eller anlägga nya vattentäkter.

Vi har också utfört expertutredningar i samband med utformning av nya föreskrifter och vägledning för vattenskyddsområden samt i andra typer av frågor.

Frågor rörande dagvatten och hantering av vatten i samband med exploatering och bebyggelse är mycket aktuella och vi håller kurser inom området och är även anlitade som juridiska experter för VA-guiden.

Vår expertis

Vattenverksamhet

Miljörätt

Förorenade områden

Kommersiell miljörätt

VA-juridik

Art- och områdesskydd

Ersättning och skadestånd

Vattenverksamhet

Vi har en närmast unik ställning inom det vattenrättsliga området med omfattande erfarenhet av rådgivning enligt äldre och modern vattenrätt.

Kontakt

Adress

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

Kontouppgifter

Org.nr: 556938-4034
Bankgiro: 314-4474
IBAN nummer:
SE5650000000052221126742

Copyright 2024